O.Uğur BELOVACIKLI

A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümü mezunu. Mezuniyetini takiben Halkbank’ta müfettiş ve Mali Kontrol Daire Başkanı görevlerinde bulundu. Müfettişlik görevi esnasında Başbakanlıkta Devlet Bakanı Danışmanı olarak görevlendirildi. Aynı dönemde Gazi Üniversitesi’nde Bankacılık yüksek lisansı yaptı. Kuruluş aşamasında Enerji Uzmanı olarak EPDK’ya geçti. EPDK’da, Doğal Gaz Piyasası ikincil mevzuatının oluşturulması, doğal gaz dağıtım lisansı ihale yönteminin belirlenmesi, doğal gaz dağıtım lisansı ihale komisyonu, Esgaz-Bursagaz özelleştirilmesi lisans yeterlilik komisyonu, İthalat lisansları yeterlilik komisyonu, denetim şirketlerini seçme ve değerlendirme komisyonu üyelikleri gibi pek çok konuda görev yaptı. 2013 yılında özel sektöre geçti. Özel sektörde, İç Denetim ve Yenilenebilir Enerji konusunda Üst Düzey Yöneticilik ve Genel Müdürlük yaptı. Halen Polgaz A.Ş Yönetim Kurulu Üyesidir. SMMM ve Bağımsız Denetçi Ruhsatlarına sahiptir.