Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı

GAZBİR ev sahipliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, BOTAŞ, EPİAŞ ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin katılımıyla  düzenlenen “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Değerlendirme Toplantısı” 27 Kasım 2019 tarihinde Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ve doğal gaz sektörünün geniş katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda sektördeki gelişmeler ele alındı. Toplantıda BOTAŞ ve EPİAŞ Genel Müdürleri de yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açılış konuşmasında, doğal gaz iletim ve dağıtım piyasalarında yaşanan gelişmeleri şu sözleriyle özetledi: “2002 yılında 5 büyükşehrimizde kullanılan doğal gazı bugün Edirne’den Hakkari’ye kadar 81 il ve 531 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Doğal gaz abone sayımız 15,8 milyona, doğal gazdan yararlanan vatandaş sayımız ise 66,5 milyona ulaştı. Son 17 yılda hızlı bir ivme yakalayarak nüfusumuzun yüzde 81’ine doğal gaza erişim imkanı sunduk. Fiilen doğal gaz kullanan vatandaş sayımız ise 51,7 milyona ulaştı. Bizler ne ulaşılmadık bir köyümüz, ne de dokunamadığımız bir insanımız kalsın istiyoruz. Batı da ne varsa Doğu’da da o olsun istiyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Doğal gaz iletim ve dağıtım altyapımızın yıldan yıla nasıl bir gelişim kaydettiğini, nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. 2002 yılında iletim ağımız 4 bin 500 kilometre iken, bugün 4 kat artışla 18 bin kilometreye ulaştı. Daha rahat anlaşılması için şu örneği vermek istiyorum. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucunu 9 defa kat edebilecek bir altyapıdan söz ediyoruz. Dağıtım altyapımız ise dünyanın etrafını 3,5 kez dolaşabilecek büyüklüğe erişti. Bu rakamları burada bir çırpıda söylüyoruz ama bunların arkasında çok ciddi bir emek ve ülkesine güvenen yatırımcılarımızın büyük gayretleri var. İşçisinden en üst düzey yöneticisine kadar bu başarıda imzası olan bütün doğal gaz iletim ve dağıtım sektörümüze milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum”

Doğal gaz yer altı depolama, LNG ve FSRU tesisleriyle birlikte Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliği sıkıntısı yaşamadığına değinen Dönmez, "Yer altı depolama ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama tesisleriyle 30-35 günlük doğal gaz talebimizi karşılayabilecek kapasitedeyiz. Yaklaşık 4 milyar metreküplük depolama kapasitemiz konut tüketimimizin yüzde 35'ini karşılayabilecek seviyede." olduğunu belirtti.

Dönmez, Türkiye'de doğal gaz talebinin yüzde 23'ünün LNG'den karşılandığını ve küresel LNG ithalatının yüzde 2,2'sinin Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji talebinin giderek arttığının altını çizen Dönmez, "Doğal gaz, dışa bağımlı olduğumuz bir kaynak ancak Türkiye'nin doğal gazda merkez ülke olmasının önünde bir engel değil. Gelişmiş bir depolama sistemini aşama aşama inşa ediyoruz, yeni boru hatlarıyla kaynak ve güzergah çeşitliliği sağlıyoruz, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası ile bölgede liberal bir piyasanın temellerini sağlam bir şekilde kurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Dönmez yapılan yatırımları değerlendirirken, bu yılın sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğal gaz arzının tamamlanacağına dikkati çekerek, "Gelecek 3 yıldaki hedefimiz ise yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğal gazla buluşturmak. Memleketin dört bir yanında milletimiz bu konuda bizden hizmet bekliyor." ifadelerini kullandı.

Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Müşteri Memnuniyeti Anketinin de değerlendirildiği toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından konu hakkında detaylı bir değerlendirme yapıldı. Dönmez; doğal gaz dağıtım sektöründe vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik 78 ilde 19 bin 234 kişiyle yüz yüze görüşülerek bir araştırma yapıldığını söyledi. Vatandaşların doğal gaz dağıtım şirketlerinin sunduğu hizmetten genel memnuniyet oranının yüzde 72,4 olduğunu kaydeden Dönmez, "Küçümsenmeyecek bir oran ancak bizim için yeterli değil. Çünkü Türkiye, doğal gazın yaygınlaştırılması konusunda gerek bölge ülkeleri gerekse de Avrupa ile kıyaslandığında lider durumda. Fatura ödemelerinde erişim kolaylığı memnuniyet oranı ise yüzde 77,5 olarak ölçüldü." diye konuştu.

Bakan Dönmez, memnuniyet başlığı altında en önemli hususlardan birinin de kesintiler olduğunu belirterek, "Son 1 yılda doğal gaz hiç kesilmedi diyenlerin oranı yüzde 89, nadiren diyenlerin oranı ise yüzde 9 oldu. Burada dağıtım sektörümüzün ve BOTAŞ'ın yoğun altyapı yatırımlarının büyük payı var. İletim ve dağıtım ağına 25 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yüzde 93,7'sinin arıza olduğunda anında müdahale edildiğini ve sorunun kısa sürede çözüldüğünü düşündüğünü aktaran Dönmez, "doğal gaz acil hattını aradığımda kolay erişim sağlıyorum" diyenlerin oranının ise yüzde 94,2 olduğunu söyledi.

Dönmez, doğal gazı verimli kullanmanın ve tasarrufunda yapılan araştırmada konu edildiğini belirterek, "Bununla alakalı olarak 'Evinizde ve iş yerinizde enerji verimliliği ve tasarrufu amacıyla bir uygulama ya da satın alma yaptınız mı?' sorusuna yüzde 40 evet cevabı geldi. Ne tür tasarruf tedbirlerine başvurdunuz sorusunun cevabı olarak, bina yalıtımı yüzde 72,5 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 51,2 ile verimli lamba değişimi, yüzde 24 ile pencere fitil kontrolü/değişimi, yüzde 9,7 ile oda termostatı veya sıcaklık kontrolü uygulaması takip etti." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ise ekonomik büyüme ve kalkınmanın temel girdilerinden birisi olan enerji ve enerji sektörünün, toplumsal yaşam ve ekonomik gelişme üzerinde yarattığı etkileri nedeniyle bütün ülkelerin gündeminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

1970’li yıllarda yaşanan petrol krizlerinden sonra, uluslararası enerji sektörünün alternatif enerji kaynaklara yöneldiğini ifade eden Elitaş; “Enerji sektörünün doğal gazla olan bağlantılarını kademeli olarak genişletmesi sonucunda, doğal gazın uluslararası piyasalardaki önemi de giderek artmaya başlamıştır. Dünyada başlıca doğal gaz rezerv ve üretim alanlarının Orta Asya-Hazar ve Ortadoğu gibi belirli bölgelerde yoğunlaşması, bu enerji kaynağının siyasi bir araç haline gelmesine neden olmuştur. Doğal gaz rezervlerine sahip ülkeler bu konumlarını, bir üstünlük ve siyasi pazarlık aracı olarak kullanmaktadır. Doğal gaz, gerek ulusal güvenlik gerekse ekonomik refah yükseltilmesi açısından önemli bir araç olduğundan stratejik bir enerji kaynağı olarak görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz konuşmasında, “Şirketlerimizin bazı hususlarda dikkatli olmaları gerekiyor. Her şey mevzuatla kalmıyor. Bizleri temsil eden insanlar. Türkiye’nin her yerine dünyayı kaç kere dolanacak yatırım yapıyorum diye övünürken yaşanacak en ufak bir duyarsızlık bizleri etkiler ve tüm yaptıklarımız boşa gider. Çünkü tüm yaptıklarımızın bedelini memnun olup olmamakla ödeyeceğiz. Mevzuatı uygularken gazını keseceğimiz ailenin psikolojisini de iyi tespit etmek gerekiyor. Mevzuata uygun olsa da bazı şeyler insani değil. Ben hiçbir zaman mevzuatı insani değerlerin üstünde tutamam. Usulü düzeltmemiz lazım.  Hepimiz aynı sorumluluktayız. Yaptığınız emekleri çok basit bir şekilde harcamayın” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan açılış konuşmasında, Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık 13 milyon vatandaşın doğal gaz kullanım imkanı olmasına rağmen bu konfordan faydalanamadığını söyledi. Bugün itibarıyla 81 il ve 530 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandığını aktaran Arslan, 15,8 milyon abone sayısına ulaşan dağıtım sektörünün 66,5 milyon vatandaşa gaz ulaştırdığını dile getirdi.

Arslan, buna rağmen, doğal gaz iletim şebekelerinde atıl bir kapasite oluştuğuna işaret ederek, "Bu durumda, dönüşüm maliyetlerinin son yıllarda artış göstermesi, doğal gazın pahalı olduğu yönündeki algı ve yerel yöneticilerin gaz kullanımı konusunda vatandaşları yeterince teşvik etmemesi etkili." diye konuştu. Söz konusu atıl kapasitenin kullanılabilmesi için çözümler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Arslan, "Vatandaşlarımızın düşük maliyetle doğal gaz kullanabilir hale gelmesi için dağıtım şirketlerinin iç tesisat yapımına aracılık etmesini en uygun seçenek olarak görüyoruz." dedi.

Arslan, atıl kapasitenin kullanılmasıyla ilgili çalışmaların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından da dikkatle takip edildiğini aktardı. Doğal gaz kullanımının artmasıyla şehirlerin hava kirliliğinin de önemli ölçüde azaldığına dikkati çeken Arslan, Türkiye'deki şehirlerin havasında Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu sınır değerlerinin çok altında kükürt dioksit oranına rastlandığını kaydetti.

Türkiye'de enerji arz güvenliği, enerji verimliliği ve karbonsuzlaştırma çabaları kapsamında, mevcut şebekelerde hidrojen kullanımına ilişkin yol haritası hazırladıklarını belirten Arslan, "EPDK tarafından kabul edilen projemiz, İstanbul Teknopark Bilim Kurulunca da onaylandı. İlk etap çalışmalarımız üniversite iş birliğiyle önümüzdeki günlerde İstanbul Teknoparkta başlayacak." bilgisini de paylaştı.

Arslan, önümüzdeki dönemde, doğal gaz dağıtım sektörünün orta vadeli hedefi; Milli Enerji politikaları kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirmek, verimli doğal gaz kullanımını destekleyecek piyasa dinamikleri geliştirmek, ölçülebilir kriterler çerçevesinde şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak olacağını söyledi.

Yenilenebilir doğal gaz konusunun önümüzdeki dönemde önemli bir gündem maddesi olacağına değinen Arslan, “Önümüzdeki dönemde, doğal gaz dağıtım sektörünün orta vadeli hedefi; Milli Enerji politikaları kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirmek, verimli doğal gaz kullanımını destekleyecek piyasa dinamikleri geliştirmek, ölçülebilir kriterler çerçevesinde şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak olacaktır.” dedi.

Toplantının öğleden sonraki kısmında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcı Alparslan Bayraktar Başkanlığında 2019, 2020-2022 ilçe genişleme yatırımları değerlendirildi. Toplantının son bölümünde doğal gaz dağıtım sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde tartışıldı.