Güvenlik

Doğalgaz zehirlenmeleri hayatımızı tehdit ediyor. Birçok konutlarla ısınma, ocakta kullanma, sıcak su kullanma amaçlı olarak birçok şekillerde doğalgaz kullanıyoruz. Doğalgazın güvenli kullanımı için bir takım tedbirler alınmalıdır.

 

Evlere gelmeden önce doğalgaz şehrin gaz dağıtım şirketi tarafından, bina ve evlerin önüne servis kutusu ile getiriliyor. EPDK’nın internet sitesinde yer alan bölgenizde faaliyet gösteren sertifikalı firmalardan birisiyle anlaşarak, doğal gaz hattınızı kullanıma uygun hale getirmeniz gerekmektedir. Günümüzde doğalgazı güvenli bir şekilde kullanmak için birçok teknoloji mevcut. Doğal gaz dağıtım şirketleri bu teknolojileri yakından takip ederek sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktadırlar.

 

Doğalgazın binaya alınması aşaması iki şekilde olur.

1-   Doğalgaz kolon hattı; Doğalgaz servis kutusundan bina iç tesisatını kapıya kadar olan boru hattını kapsar.

2-   Doğalgaz tüketim hattı; Doğalgazın kapıya kadar bırakılan ağızdan, (vanadan) sonra sayaç ve sonrasındaki daireye giriş hattını tün boru hattını kapsar.

Bu aşamalara göre güvenlik tedbirleri binanın güvenliği ve dairenin güvenliği olarak iki şekilde olur.

 

Binanın Güvenliği

Binanın içinden dairelere dağıtılan doğalgaz boruları, doğalgazın devamlı geçtiği yer olduğundan çok önemsenmesi gereken bir güvenlik tedbiridir. Tedbir olarak doğalgaz zehirlenmesine, patlamasına karşı alınacak önlemlerdir.

 

Bina içine (merdiven boşluğuna) doğalgaz detektörü konulması

Bina içine gaz detektörü yerleşimi ile binadaki doğalgaz kaçakları olduğu zaman siren şeklinde öterek ikaz vermesi ve binanın girişine konulacak selenoid vanaya komut vererek binanın gaz girişini kapatarak binanın güvenliğini almış olur.

 

Bina içine (merdiven boşluğuna) deprem sensörü konulması

Bina içine deprem sensörü yerleşimi ile deprem sarsıntılarında siren şeklinde öterek ikaz vermesi ve binanın girişinde konulacak selenoid vanaya komut vererek binanın gaz girişini kapatarak binanın güvenliğini almış olur.

 

Bina girişine selonoid vana konulması

Doğalgaz detektörü, karbon monoksit detektörü, deprem sensörü gibi hissedicilerin algılama devresi çalıştığında selonoid vanaya kablo ile bilgi vererek binaya doğalgaz girişini keserek binanın güvenliğini alan sistemdir.

 

Merdiven otomatiklerine göre alınacak tedbirler

Merdivenlerde doğalgaz kaçağı hissedildiğinde merdiven otomatiğine dokunularak ışıkların yakılmaması gereklidir. Alt katta koku hissetmeyen bir vatandaş ışıkları yakarak gazın sıkışık olduğu yerden patlamasına sebebiyet verebilir. Binanın gaz kaçaklarında merdiven otomatiğinin sigortasının, gaz detektörü tarafından otomatik şekilde kapanması gereklidir.

Merdiven otomatiği hareket sensörlüyse, ek tedbir olarak bina ana giriş kapısının önüne sigorta şalteri konulup, merdiven otomatiğinin elektriğinin acil durumlar için elle kapatılması gereklidir.

 

Daire güvenliği

Dairede ısıtma amaçlı kullanacağınız cihazı belirlerken öncelikle hermetik cihaz kullanmanızı öneririz. Hermetik kombi veya hermetik soba en çok kullanılan hermetik ısı üreticileridir.

Bacalı cihazlarda gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı sürece çok tehlikelidir. Bacalı cihazınızın (kombi veya soba) baca güvenlik sensörü olup olmadığını öğrenin, baca güvenliği yoksa hiç yanaşmayın. Eğer böyle bir cihaz kullanıyorsanız hemen baca sensörü taktırın, en iyisi hermetik tipleriyle değiştirin.

Doğalgazın olduğu bölgelerde her zaman tehlike vardır. Öyle ki gelen haberlerden farklı vakaları rastlamaktayız. Doğalgaz olan yerde doğalgaz detektörü ve karbon monoksit detektörü olması, bu detektörlerin daire girişine konulacak selenoid vanaya bağlanıp, her hangi bir karbon monoksit veya doğalgaz oluşumunda detektör hissederek otomatik daireye gaz girişini keserek büyük can ve mal kaybınızı önleyecektir.

Doğalgaz vakaları hep bu emniyetlerin olmamasından kaynaklanıyor. Mutfakta ocakta yemek pişerken yemek taşıp, ocağı söndürüyor ve mutfakta gaz sıkışıyor. Evde bulunan kişi gaz kokusunu fark edince mutfağa gidiyor ve lambayı yakar yakmaz doğalgaz patlaması meydana geliyor. Doğalgaz havadan hafif olduğundan yukarıda sıkışır. Fakat bir doğalgaz detektörü ve selonoid vana olsaydı, sirenle haber verip, dairenin gaz girişini keser ve çok kolay bir şekilde doğalgaz patlamasını önlenebilirdi.

Diğer bir vakalar ise karbon monoksit zehirlenmesi, bacaların çekmediği ve emniyeti olmayan veya olan arızalı olan cihazlardan karbon monoksit gazı ortama yayılır ve zehirlenmelere neden olur. Karbon monoksit detektörü ile  bağlı bulunan selenoid vana ile detektör gazı hissederek daireye gaz girişini engellemesiyle doğalgazla çalışan cihazlar devreden çıkarak fazla ortama karbon monoksitin yayılımını önler.

Kullanıcıların her zaman sorumluğunu yerine getirmesi için doğalgaz tesisatlarını, ekipmanlarını, cihazlarını, soba, kombi gibi cihazlarının bakımlarını en az senede bir kez yaptırmaları gerekmektedir. Baca temizliğini yaptırmaları, daireye hava sağlayan menfezleri kapatmamalı veya iptal etmemeleri gereklidir.