Birlik Sekreteryası

M.Cem ÖNAL

Genel Müdür

Tufan Can ŞENER

Tarifeler ve Planlama Uzmanı

İhsan Uğur ÖKTEM

Uzman Yardımcısı

Ayşin YILMAZ

Uzman Yardımcısı

Zehra CANBAZ

Asistan