ORGANİZASYON

GENEL KURUL

GAZBİR’in ana kural koyucu organı Genel Kurul olup, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Genel Kurul olağan olarak üç yılda bir Mayıs ayında toplanır ve üyeleri arasından 11 asil, 11 yedek Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Başkan seçer. GAZBİR’in gaye ve hedeflerine ulaşabilmesi için Yönetim Kurulu’na umumi direktif ve yapılacak tesis ve işler için yetki vermek hakkına da sahiptir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu GAZBİR’i, GAZBİR tüzüğü ile belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda yönetir ve tüm meselelerde GAZBİR’in çıkarlarını temsil eder. Yönetim Kurulu Genel Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Muhasip Üye ve diğer üyelerle birlikte 11 kişiden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Başkan Yaşar ARSLAN  
Başkan Yardımcısı Yaşar ÇIKIŞ  
Başkan Yardımcısı Mehmet ÇEVİK  
Başkan Yardımcısı Aslan UZUN  
Başkan Yardımcısı Hasan Erbil DOYURAN  
Genel Sekreter Ali İhsan SILKIM  
Muhasip Üye Hasan Yasir BORA  
Üye Fuat CELEPÇİ  
Üye Fatih ERDEM  
Üye Tamer SÖNMEZ  
Üye Gökalp ÖZKÖK  

DERNEK MÜDÜRLÜĞÜ

Dernek Müdürlüğü GAZBİR’i temsil ve günlük işlerin yönetimininden sorumlu olup, GAZBİR adına yapılan çalışma grubu faaliyetleri ve diğer aktiviteleri koordine etmektedir.

Dernek Müdürümüz

Dernek Müdürü M.Cem ÖNAL

 

Haber Başlıkları