HAKKIMIZDA

Türkiye Doğal Gaz Dağıtım Piyasasının serbestleşmesi yönünde ciddi adımlar atmıştır. 2001 yılında Doğal Gaz Piyasası Kanunu`nun yürürlüğe girmesinden sonra, Eylül 2002 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetimi ve gözetiminde serbest piyasa aktiviteleri başlamış ve bugüne kadar 57 şehir için doğal gaz dağıtım ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR), amaç ve hedefleri çerçevesinde, gerek dağıtım şirketlerinin hak ve menfaatlerinin korunması, gerekse dünya doğal gaz piyasaları ile entegrasyonun sağlanması dahil doğal gaz piyasasının gelişimine katkıda bulunacak her türlü hukuki, teknik ve sosyal faaliyeti yürütmek üzere Eylül 2004 tarihinde kurulmuş, faaliyetlerini daha etkin yürütebilmek amacı ile dernek merkezini 13 Haziran 2005 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ankara`ya nakletmiş ve 2005 yılı sonuna doğru da Ankara ofisi faaliyete geçmiştir. Derneğimizin ismi önüne, yaptığımız müracaata istinaden İçişleri Bakanlığı’nın uygun görmesi ile “Türkiye” kelimesi eklenmiş olup bundan böyle “Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği” olarak anılacaktır. 

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) kar amacı gütmeyen bir organizasyon olup, halen 57 üyesi bulunmaktadır. Bugüne kadar 69 şehir dağıtım lisansı verilmiş olup, doğal gaz 70`i aşkın şehirde kullanılmaya başlanmıştır. İhalelere ilişkin olarak ise, bugüne kadar 65 şehir dağıtım ihalesi yapılmış olup EPDK tarafından yeni ihale bölgeleri de ilan edilmiş bulunmaktadır.

Haber Başlıkları